Bộ Bàn Ghế Quốc Triện Gỗ Hương Đá Gia Lai Cột 12,8cm *8 Món Gồm 04 Ghế 90cm*62cm*120cm. 01 Đoản 2,2m * 62cm * 1m20. 01 Bàn 1m60cm *1m06cm *62cm . 01 Đôn Kẹp 46cm *46cm *62cm 01 Đôn Vuông 46cm *42cm *42cm

Tư vấn bán hàng

Hotline0986.19.19.19

Bộ Bàn Ghế Quốc Triện Gỗ Hương Đá Gia Lai Cột 12,8cm *8 Món Gồm 04 Ghế 90cm*62cm*120cm. 01 Đoản 2,2m * 62cm * 1m20. 01 Bàn 1m60cm *1m06cm *62cm . 01 Đôn Kẹp 46cm *46cm *62cm 01 Đôn Vuông 46cm *42cm *42cm

  • NH_00766
Liên hệ
Chiều dài(cm) Chiều rộng(cm) Chiều cao(cm) Cân nặng(gram)
160 230 128

Bình luận